Archeologisch bureauonderzoek en gecombineerd verkennend en karterend booronderzoek Trechtweg (ong.) te Cothen gemeente Wijk bij Duurstede

E.M. Ten Broeke
Econsultancy heeft een archeologisch onderzoek uitgevoerd voor het plangebied gelegen aan de Trechtweg (ong.) te Cothen in de gemeente Wijk bij Duurstede. Op grond van het ontbreken van aanwijzingen voor de aanwezigheid van archeologische waarden, adviseert Econsultancy om, ten aanzien van de geplande bodemingrepen, in het kader van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ) geen vervolgonderzoek te laten plaatsvinden. Dit selectieadvies is voorgelegd aan het bevoegd gezag in kwestie, Burgemeester en Wethouders van de gemeente Wijk bij...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.