Paardenstallen aan de Koemarkt in Purmerend

A. Van Benthem
ADC ArcheoProjecten heeft in juni, juli, september en oktober 2018 een Opgraving Landbodems, variant Archeologische Begeleiding uitgevoerd op de locatie van de nieuw te bouwen Markthal aan de Koemarkt te Purmerend. De Archeologische Begeleiding behelsde het toezicht houden op het uitgraven van de bouwput en het uitgraven van een fundering voor het markthuisje dat naar de noordoosthoek van het plangebied verplaatst werd. In tegenstelling tot de verwachting van het vooronderzoek zijn tijdens de archeologische begeleiding...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.