Inventariserend veldonderzoek, verkennend booronderzoek Ekkersrijt 3301 te Son

H. Kremer, J.H.F Leuvering & J.S. Krist
Synthegra heeft een archeologisch verkennend booronderzoek uitgevoerd op een terrein aan de Ekkersrijt 3301 in Son. In het hele plangebied is de natuurlijke veldpodzolgrond, die op grond van het bureauonderzoek onder het esdek werd verwacht afwezig. Ook in de boringen, waarin nog een restant van het esdek is aangetroffen, is geen podzolprofiel waargenomen. Vermoedelijk is de podzolbodem bij de ontginning van het gebied vergraven of verploegd en in het esdek opgenomen. Aangezien deze bodem is...
This data center is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.
We found no citations for this dataset. For information on how to provide citation information, please see our documentation.

Relation Types

  • Is referenced by
    1