Archeologisch bureauonderzoek Noordweg te De Bilt Gemeente De Bilt

E.A. Schorn
KSP Archeologie heeft een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor de locatie aan de Noordweg in De Bilt (gemeente De Bilt). Het onderzoek is uitgevoerd voor de aanvraag van een bestemmingsplanwijziging voor de uitbreiding van het sportpark Seastum. Het doel van het archeologische bureauonderzoek was het opstellen van een gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied. Op basis van de landschappelijke ligging van het noordoostelijke uiteinde van het plangebied op een gordeldekzandwelving is aan dit deel van het...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.