Transect-rapport 636: Archeologisch inventariserend veldonderzoek, verkennende fase. Maarsbergen - Buurtsteeg 4, Gemeente Utrechtse Heuvelrug (UT).

A.J. Wullink
Conclusie Op basis van het archeologisch vooronderzoek kan worden geconcludeerd dat er nog steeds sprake is van een hoge archeologische verwachting voor de periode Laat-Paleolithicum—Nieuwe Tijd. Advies Wij adviseren om een inventariserend veldonderzoek karterende/ waarderende fase uit te voeren. Dit onderzoek heeft tot doel om vast te stellen of er behoudenswaardige archeologische resten binnen het plangebied aanwezig zijn. Dit onderzoek kan het best worden uitgevoerd in de vorm van een inventariserend veldonderzoek doormiddel van proefsleuven....
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.