Borger: Recreatiecentrum Hunzedal (Dr.)

J.M.G. Bongers
In verband met geplande aanpassing en uitbreiding heeft een inventariserend archeologisch veldonderzoek plaats gevonden op drie locaties op recreatiecentrum Hunzedal te Borger en op de akker zuidoostelijk van het recreatiecentrum. De drie locaties op het centrum hebben een grootte van circa een hectare, de akker zuidoostelijk van het centrum heeft een grootte van tien hectare. Doel van het onderzoek is vast te stellen of in het gebied archeologische waarden aanwezig zijn die door toekomstige graafwerkzaamheden...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.