Vijfde Tochtweg 4 te Moordrecht

& J.M. Blom
ADC ArcheoProjecten heeft een bureauonderzoek uitgevoerd voor het plangebied Vijfde Tochtweg 4 in Moordrecht (gemeente Zuidplas). Op basis van het bureauonderzoek worden archeologische waarden uit het Mesolithicum en (vroege) Neolithicum en vanaf de tweede helft van de 19e eeuw verwacht. Echter, gezien de beperkte omvang van de verstoring en de kleine kans op het aantreffen van archeologische waarden is het niet aannemelijk dat het bodemarchief grote schade zal worden toegebracht. In de diepe ondergrond van...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.