Breda Mgr Nolensplein, huis heuvel

J.H. Nollen & K. Van Campenhout
In opdracht van de gemeente Breda Bouwprojectmanagement en Onderhoud Gebouwen van Stadsbedrijven heeft het Bureau Cultureel Erfgoed op 24 en 26 november 2010 een Inventariserend Veldonderzoek (IVO) door middel van proefsleuven uitgevoerd in het parkje ten zuiden van het Mgr. Nolensplein 1-3. Op 17 en 18 mei zijn de bouwwerkzaamheden, waarbij gegraven werd, ten zuiden van de kerk archeologisch begeleid. Het terrein is in gebruik als openbare zone met bebouwing, infrastructuur en grasland. Aanleiding voor...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.