Gecombineerd verkennend en karterend booronderzoek Ulftseweg 128a te Silvolde gemeente Oude IJsselstreek

E.M. Ten Broeke
Op grond van het ontbreken van aanwijzingen voor de aanwezigheid van archeologische waarden/de verstoorde bodemopbouw binnen het plangebied, adviseert Econsultancy om, ten aanzien van de geplande bodemingrepen, in het kader van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ) geen vervolgonderzoek te laten plaatsvinden. Bovenstaand advies vormt een selectieadvies. De resultaten van dit onderzoek zijn beoordeeld door het bevoegd gezag, die het selectieadvies heeft overgenomen en verwerkt in het selectiebesluit. Met het selectieadvies is ingestemd en het plangebied is...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.