Archeologisch bureauonderzoek en verkennend booronderzoek Laagriebroekseweg 26 te Leunen in de gemeente Venray

G.J. Boots & M. Stiekema
Econsultancy heeft in opdracht van Kinderdagverblijf De Mukkenstal op 28 en 29 november 2011 een archeologisch bureauonderzoek en op 9 december 2011 een inventariserend veldonderzoek (IVO,verkennende fase) door middel van boringen uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd in verband met een bestemmingsplanwijziging ten behoeve van de bouw van een nieuw kinderdagverblijf met parkeerterreinen buitenspeelruimte. Het plangebied is gelegen aan de Laagriebroekseweg 26 te Leunen in de gemeente Venray. Het archeologisch onderzoek wordt noodzakelijk geacht om te...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.