MON.OTT.AGB Archeologische begeleiding aan de Komweg (ong.) te Didam in de gemeente Montferland

S. Diependaal
Tijdens het veldwerk is een vindplaats uit de 19e tot 20e eeuw aangetroffen. De vindplaats is geintrepeteerd als het achtererf van de bebouwing die zichtbaar is op historisch kaartmateriaal. De vindplaats bestaat uit een rij met paalkuilen en een rij met (afval)kuilen. De grondsporen hebben waarschijnlijk gehoord bij een woonhuis dat in de eerste helft van de 19e eeuw ten noorden van het plangebied heeft gestaan. De rij met paalkuilen ligt parallel aan een perceelsgrens...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.