Domburg Herenstraat 12 - P.J. Eloustraat 11 Domburg Herenstraat 12 - P.J. Eloustraat 11, Gemeente Veere. Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van verkennende boringen

G.P.A. Besuijen
In opdracht van Rho Adviseurs voor leefruimte heeft Artefact! Advies en Onderzoek in Erfgoed in maart 2018 een Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van verkennende boringen uitgevoerd binnen een onderzoeksgebied aan de Herenstraat en de P.J. Eloutstraat 11 in Domburg (gemeente Veere). De aanleiding voor het onderzoek is het voornemen het bestaande Hotel the Wigwam te slopen om plaats te maken voor nieuwbouw. De nieuwbouw zal gerealiseerd worden op hetzelfde perceel met een...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.