Meerstad, Kooilaan (Gemeente Slochteren, Gr.)

R.P. Exaltus
In opdracht van GEM Meerstad CV is door De Steekproef bv een inventariserend archeologisch veldonderzoek uitgevoerd op een terrein ten noorden van de Kooilaan en ten oosten van de roeibaan, op ongeveer anderhalve kilometer ten noordwesten van Harkstede in de gemeente Slochteren, provincie Groningen. Het verrichte onderzoek bestaat uit een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek. In het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel is uitgegaan van een hoge kans op resten...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.