Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1051

Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI) & Koninklijk Instituut Voor Taal-, Land- En Volkenkunde (KITLV)
De geïnterviewde komt uit een totok familie. Zijn vader ging werken in Indië. Hij vertelt over de internering. De geïnterviewde vertelt over de naderende oorlogsdreiging, veel mensen vluchtten naar Bandoeng. De geïnterviewde vertelt over de verborgen opslag van wapens, die eigenlijk aan de Japanners overgedragen hadden moeten worden. Hij vertelt over zijn verzetsactiviteiten. In 1942 werd hij geïnterneerd. De geïnterviewde vertelt over de bevrijding en gaat in op zijn leven en werk tot aan de...
This data center is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.
We found no citations for this dataset. For information on how to provide citation information, please see our documentation.