Nuenen Dubbestraat 10. Plangebied Nuenen-West, fase 1. Opgraving

M. Tump
Van 7 tot en met 9 februari 2011 heeft BAAC bv binnen het plangebied Nuenen-West fase 1 (locatie Dubbestraat 10) te Nuenen een opgraving uitgevoerd. De reden voor dit onderzoek is de geplande nieuwbouw van een aantal woningen met bijbehorende infrastructuur. Het plangebied is gelegen in het buitengebied, ten westen van Nuenen. Hierbinnen bevindt zich het onderhavige onderzoeksterrein, waarvan de begrenzing is vastgesteld op basis van de resultaten van het eerder uitgevoerde proefsleuvenonderzoek. Aan de...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.