Leemzeulder, Gemeente Blaricum

H.J.N. Van Engeldorp Gastelaars
ADC ArcheoProjecten heeft een Archeologische Opgraving uitgevoerd voor het plangebied Leemzeulder/Noorderheide, in het kader van de aanleg van een faunaverbinding en het verplaatsen van een fietspad. Het plangebied ligt in een Rijksmonument en naast een AMK-terrein. Vooronderzoek heeft aangetoond dat zich op deze locatie resten van nederzettingen uit het Neolithicum tot en met de Bronstijd kunnen bevinden. De voorgenomen graafwerkzaamheden zullen deze eventueel in de bodem aanwezige archeologische resten vernietigen of ernstig beschadigen, waardoor de...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.