A.J. Hillebrands, Woordenboekje om het Engelsch te leeren spreken; Hoofdzakelijk voor de goede uitspraak. Tweede druk [1853]

Diplomatische weergave van Woordenboekje om het Engelsch te leeren spreken; Hoofdzakelijk voor de goede uitspraak, door A.J. Hillebrands, School-onderwijzer in de Stad Holland, Staat Michigan, in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika. Tweede druk. Te Amsterdam, Bij G. Theod. Bom.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.