Maassluis Jan Steenstraat en Ruysdaelstraat Begeleiding

H. Van Engeldorp Gastelaars
Van 21 tot en met 23 april en 18 mei 2015 heeft ADC ArcheoProjecten een archeologische begeleiding uitgevoerd op de locatie Jan Steenstraat en Ruysdaelstraat te Maassluis.Dit onderzoek betrof het begeleiden van het uitgraven van kijkgaten om nutsvoorzieningen exact in kaart te brengen door van der Helm Milieubeheer B.V.Op het onderzochte terrein, dat in gebruik is als straat en stoep, zal in de nabije toekomst een riool worden aangelegd. De bevoegde overheid, de gemeente Maassluis,...
This data center is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our Documentation.