Zierikzee Maarstraat 4-12 en de Verrenieuwstraat 5 Archeologisch onderzoek aan de Maarstraat 4-12 en de Verrenieuwstraat 5 te Zierikzee (gemeente Schouwen-Duiveland)

J. Dijkstra
Het terrein werd ontgraven tot 74 cm –mv. Hoewel dit relatief ondiep genoemd kan worden, zijn toch op het diepste niveau en in enkele ondiepe kijkgaten 13e-eeuwse lagen waargenomen. Enkele houten palen wijzen er op dat hier ook een 13e-eeuws woonniveau geweest kan zijn. De oudste bebouwing dateert uit de (vroege) 14e eeuw en bestond grotendeels nog uit houtbouw. Vanaf de 15e eeuw vindt verstening plaats op de relatief smalle percelen. Uit de vele funderingen...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.