Kindertransporten 'Joodse kinderen in kamp Vught' - Montage (2007) Eindpunt Sobibor

E. Klijn & M.C.C. Huffener
Eindpunt Sobibor' is een korte montage (lengte: 00:10:06) uit het getuigeninterview met Jules Schelvis. Hij vertelt over de aankomst in Sobibor op 4 juni 1943 en de verwachtingen die ze nog altijd hadden, namelijk dat het een werkkamp zou zijn. Zogenaamde Arbeitsjuden haalden hen ruw uit de trein, waarna ze hun bezittingen in een barak moesten achterlaten. In de chaos had Jules niet door dat mannen en vrouwen gescheiden werden. Toen even later er jonge...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.