Abcoude Abcoude Vrederust Winkeldijk Begeleiding

, W. Jezeer & S.Z. Zandboer
In opdracht van A2HoMa v.o.f. heeft ADC ArcheoProjecten een Archeologische Begeleiding uitgevoerd ten behoeve van grondverbetering op de locatie Vrederust/ Winkeldijk in de gemeente Abcoude. De Archeologische Begeleiding behelsde het toezicht houden op het uitgraven van een bouwput. Het onderzoeksgebied heeft een oppervlakte van ca. 3500m² en was vóór de ontgraving in gebruik als zandlichaam voor de fundering van de verbreding van de snelweg A2. Het gebied ligt ten zuidwesten van Abcoude en wordt begrensd...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.