Drents-Friese Wold, Leggelderveld en Oude Willem, Gemeenten Westerveld (Dr.) en Ooststellingwerf (Fr.). Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek (IVO-O) Karterende Fase

C.R.C. Schamp
Door De Steekproef bv is een inventariserend archeologisch veldonderzoek (IVO-O; verkennend en karterend booronderzoek) uitgevoerd voor vijf deelgebieden binnen het plangebied (Nationaal Park) Drents-Friese Wold en Leggelderveld, gemeente Westerveld, provincie Drenthe en binnen het plangebied Oude Willem, gemeente Ooststellingwerf, provincie Fryslân. Deze onderzoeksgebieden 1- Doldersummerveld, 2- Boschoord, 3- Wapserveld, 4- Leggelderveld en 5- Oude Willem maken deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en van het Natura 2000-gebied Drents-Friese Wold en Leggelderveld. Binnen de deelgebieden...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.