Verkennend booronderzoek in plangebied 'Rhijnvaert - Limeszone' te Oegstgeest

P. Van De Geer & F. Stevens
In opdracht van Adriaan van Erk Ontwikkeling heeft Archol een inventariserend veldonderzoek uitgevoerd in het plangebied Rijnvaert, te Oegstgeest. Adriaan van Erk Ontwikkeling heeft het voornemen het gebied Rijnvaert te ontwikkelen voor woningbouw. De onderzoekseis betreft een karterend en waarderend proefsleuvenonderzoek. Op grond van eerder onderzoek waren er twijfels over de diepte van de verstoring. Om de exacte diepteverstoring van het gehele plangebied in kaart te brengen is eerst een voorbereidend booronderzoek uitgevoerd. Het onderzoek...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.