Bureau-onderzoek bij de penitentiaire inrichtingen Esserheem en Norgerhaven in Veenhuizen

J. Oosterbaan
In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf is een archeologisch bureau-onderzoek uitgevoerd voor twee penitentiaire inrichtingen (PI's) in Veenhuizen: Esserheem en Norgerhaven. Het onderzoek maakt deel uit van een breed cultuurhistorisch onderzoek met de primaire doelstelling om de waardestelling te bepalen van de PI complexen Norgerhaven en Esserheem. De specifieke doelstelling voor het archeologische bureau-onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de archeologische waarden binnen het onderzoeksgebied. Hieruit kan een gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel gedestilleerd worden dat bij...
This data center is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our Documentation.