Javanen in Diaspora, interview met Nurman Pasaribu

&
Naam Nurman Pasaribu Achternaam Pasaribu Geboorteplaats Jakarta, Indonesië Woonplaats: Indonesia 1946 - 1969; Suriname 1969 - 1975; Nederland 1975 - Ik ben in Jakarta geboren. In 1969 ben ik naar Suriname gegaan om mij te voegen bij mijn vader, die al in 1968 met zijn gezin naar Suriname was vertrokken. Ik was in Indonesië achtergebleven met de bedoeling om eerst te studeren en daarna mijn vader te volgen. Maar het was erg onrustig in Indonesië....
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.