Archeologisch bureauonderzoek en verkennend booronderzoek Irenestraat naast nr. 91 te St. Willebrord

M. Stiekema
Op basis van de waargenomen bodemverstoringen kan worden geconcludeerd dat archeologische waarden niet meer in situ worden verwacht. De gespecificeerde archeologische verwachting, zoals die is weergegeven tijdens het bureauonderzoek, is door het booronderzoek bijgesteld naar laag voor alle perioden. Op grond van de resultaten van het bureau- en veldonderzoek adviseert Econsultancy om het plangebied vrij te geven.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.