Nieuwkoop Dorpsstraat Reghthuysplein Opgraving

T.J. Obdam
ADC ArcheoProjecten heeft een Archeologische Opgraving en een Archeologische Begeleiding (conform protocol Opgraven) uitgevoerd voor het plangebied Dorpsstraat/Reghthuysplein. In het plangebied zullen woningen worden gebouwd en zal een bestaande plezierjachthaven worden uitgebreid. Een in 2008 in het kader van deze ontwikkeling uitgevoerd bureau- en karterend booronderzoek1 gaf evenwel aan dat op deze locatie bewoningsresten uit de periode vanaf de 17e eeuw verwacht konden worden. Tijdens het naar aanleiding daarvan in 2010 uitgevoerde proefsleuvenonderzoek2 zijn inderdaad...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.