Plangebied Oostkerkestraat 30 tm 44, Wolphaartsdijk, gemeente Goes; archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek met veldtoets

B.V. RAAP Archeologisch Adviesbureau & Warning, S. (Drs.)
In verband met de voorgenomen sloop en bouwwerkzaamheden aan de Oostkerkestraat in Wolphaartsdijk wordt RAAP Archeologisch Adviesbureau een bureauonderzoek met veldtoets uitgevoerd. Op basis van het bureauonderzoek kan een gespecificeerde verwachting opgesteld worden. Indien het Hollandveen intact en veraard is, is er een mogelijkheid dat er bewoningssporen uit de IJzertijd en/of Romeinse in het gebied aanwezig zijn. Latere getijdenafzettingen hebben echter dit veen waarschijnlijk geërodeerd. Hierdoor is er een lage archeologische verwachting voor de periode...
This data center is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.
We found no citations for this dataset. For information on how to provide citation information, please see our documentation.