Oostwoud, Oosteinde 42 (Gemeente Medemblik)

W. Jezeer
In Oostwoud wordt op het perceel Oosteinde 42 een nieuwe stolpboerderij gebouwd. Een oude stolp die op dit perceel stond is in dat kader gesloopt. Het plangebied ligt in een gebied met dubbelbestemming Waarde – Archeologie 2, waarbinnen rekening dient te worden gehouden met archeologie bij ingrepen in de bodem vanaf 100 m2. De geplande nieuwbouw, met een oppervlakte van 242 m2, overschrijdt deze waarde. Onder de gesloopte stolp ligt een huisterp die mogelijk al...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.