Bureauonderzoek Ekkersrijt 3301 te Son gemeente Son en Breugel

H. Hagens, H Kremer & J.S. Krist
Synthegra heeft een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor een terrein aan de Ekkersrijt 3301 in Son. Voor een groot deel van het plangebied geldt een hoge verwachting voor het aantreffen van archeologie. Voor het grootste deel van het plangebied wordt een verkennend booronderzoek geadviseerd om de bodemopbouw in kaart te brengen en daarmee het verwachtingsmodel te toetsen.
This data center is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.
We found no citations for this dataset. For information on how to provide citation information, please see our documentation.

Relation Types

  • Is referenced by
    1