Volendam Julianaweg Kielstraat Bureau onderzoek

ADC ArcheoProjecten & J. Holl
In opdracht van Croonen Adviseurs West heeft ADC ArcheoProjecten een bureauonderzoek uitgevoerd voor het plangebied Julianaweg / Kielstraat in Volendam (gemeente Edam-Volendam). In het plangebied zal sloop en nieuwbouw plaatsvinden. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van een aanvraag van een bouwvergunning en was noodzakelijk om te bepalen of bij de voorgenomen activiteiten de kans bestaat dat archeologische resten in de ondergrond worden aangetast. In de periode IJzertijd t/m Vroege Middeleeuwen maakte het plangebied...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.