Zomerdijk 42A, IJsselstein

C.Y. Burnier
ADC ArcheoProjecten in december 2013 een beknopt bureauonderzoek uitgevoerd op de locatie Zomerdijk 42a te IJsselstein. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van een bestemmingsplanwijziging ten behoeve van de uitbreiding van een sporthal. Het plangebied ligt in een gebied waar een gemeentelijk archeologisch beleid is vastgesteld. Op grond van dit beleid valt het plangebied in de zone met een lage archeologische verwachting. Deze lage verwachting. is gebaseerd op het feit dat deze zone te...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.