Stationsstraat 38, Elst, gemeente Overbetuwe: een bureau- en inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen

M Hanemaaijer
Het plangebied ligt in de NOaA regio Utrechts-Gelders rivierengebied. De ondergrond bestaat uit oever- en beddingafzettingen uit het Holoceen afgewisseld met komafzettingen en soms veen. In het plangebied liggen afzettingen van de Baal beddinggordel die actief was tussen 1500 tot 300 v. Chr. Op en in de oeverafzettingen kunnen archeologische resten aanwezig zijn uit de actieve periode van de rivier, of uit de periode daarna. In het plangebied zijn vijf boringen gezet tot maximaal 300...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.