Bennekom, Bosbeekweg 19-21

W. Jezeer
Er zijn geen sporen waargenomen of vondsten aangetroffen in de nieuw gegraven sleuven. Ter hoogte van de terreinen van natuurvriendenhuis De Bosbeek (parkeerterrein, pad en inrit) was de bodem tot op aanlegdiepte geroerd, waarbij overal (soms grote brokken) puin mee naar boven kwam. Sleuf 3, aangelegd in de Bosbeekweg, was onverstoord maar heeft geen sporen of vondsten opgeleverd.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.