Herinneringen aan Indië, interview met de heer De Bruïne

Mijnheer de Bruïne is geboren in Tjimahi vlakbij Bandoeng als zoon van een Indo-Europese vader een een Nederlandse moeder. Zijn grootvader en vader zaten beiden bij het KNIL. Mijnheer begon zijn lagere schooltijd in Bandoeng, maar maakte zijn basisschool af in Breda nadat het gezin in 1934 naar Nederland was vertrokken. In augustus 1939 ging het gezin per boot terug naar Nederlands-Indië en aan boord brak de Tweede Wereldoorlog uit. Op 10 december 1939 werd...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.