Gemeente Veghel. Plangebied Paus Joannesstraat 16, de Mariaschool te Erp

F.R.P.M. Miedema
Het betreft een kleinschalig, karterend booronderzoek (6 boringen) rond de Mariaschool te Erp. Het plangebied heeft een hoge verwachting wegens ligging naast de oude dorpskern. De bodem (enkeerdbodem) was slechts plaatselijk verstoord, waardoor toch een vervolgonderzoek is aanbevolen (proefsleuven).
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.