Thematische collectie: Erfgoed van de Oorlog, Getuigen Verhalen, Project 'Huzaren van Boreel'

&
Over de dekolonisatie van Nederlands-Indië en de strijd om de Indonesische onafhankelijkheid is veel gepubliceerd. Minder goed belicht is de rol van het Nederlandse leger in Indonesië direct na de soevereiniteitsoverdracht in december 1949. In dit oral history project staat dit thema juist centraal. Zeven Nederlandse mannen die destijds als dienstplichtig militair op West-Java waren gelegerd, zijn bevraagd over hun herinneringen aan die tijd. Ze maakten deel uit van het 43e Zelfstandig Verkenningseskadron en deden...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.