Bureauonderzoek. N479a-N480b nabij Streefkerk

J. Colijn
Conclusie bureauonderzoek Binnen het plangebied geldt een archeologische verwachting vanaf het neolithicum tot en met de middeleeuwen, waarbij de hoogste verwachting geldt op het aantreffen van de resten uit het neolithicum tot en met de ijzertijd. - Stroomgordel van Gorcum; van 1,5 m tot 5 m – mv; verwachting op archeologische resten uit het neolithicum tot en met de ijzertijd. - Crevasse-afzettingen; vanaf maaiveld; verwachting op archeologische resten uit het neolithicum tot en met de...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.