Breda Klein Wolfslaar 26 (B)

J.H. Nollen & L. De Jonge
In opdracht van fam. Thuring is op 23 mei 2011 een Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven uitgevoerd op het terrein aan Klein Wolfslaar 26 te Bavel. Het plangebied ligt gedeeltelijk braak en het andere deel is in gebruik als grasveld. Aanleiding voor het onderzoek is een wijziging van het bestemmingsplan en de toekomstige bouw van een woning waarbij bodemverstorende werkzaamheden zullen plaatsvinden. Tijdens het inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven aan Klein Wolfslaar 26...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.