Gravensingel 19, Dordrecht, gemeente Dordrecht: een bureauonderzoek

I.S.J. Beckers
vBureau voor Archeologie heeft een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor de bouw van een appartementengebouw aan de Gravensingel 19 te Dordrecht. Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd in het kader van de aanvraag van een omgevingsvergunning. De vraagstelling van het onderzoek luidt: hoe kan rekening gehouden worden met eventuele archeologische waarden bij de voorgenomen ontwikkeling? Het onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen van de KNA, protocol 4002. In het kader van het onderzoek zijn kaarten,...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.