Archeologisch vooronderzoek De Liesbosch zoekgebied 3 aan de Veldwade te Nieuwegein, gemeente Nieuwegein

W.J. Weerheijm, E. Van Der Klooster, R. Schrijvers & C.A. Visser
In opdracht van Aveco de Bondt heeft Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie een Inventariserend Veldonderzoek door middel van verkennende en karterende boringen uitgevoerd binnen een plangebied aan de Veldwade te Nieuwegein, gemeente Nieuwegein. Aveco de Bondt BV is betrokken bij de herinrichting van plangebied De Liesbosch te Nieuwegein, het voormalige ‘The Greenery’ terrein. In het kader van dit project heeft Vestigia reeds een archeologisch en cultuurhistorisch bureauonderzoek verricht (Vestigia rapport V1387), aangevuld met een onderzoek door...
2 citations reported since publication in 2017.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.