Klein rund, kleine hond

J.T. Zeiler
In december 1996 werd door RAAP een proefopgraving uitgevoerd in de gemeente Purmerend. Het betrof een Middeleeuwse huisplaats, vrijwel zeker te dateren in de 13e eeuw. De aanleiding voor deze opgraving lag in het bestaan van bouwplannen op het betreffende terrein. Het doel was inzicht te verkrijgen in de aard en de conserveringstoestand, en daarmee de waarde, van het archeologische materiaal.
This data center is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our Documentation.