Archeologische opgraving, variant begeleiden, herinrichting Borgweg te Lellens, gemeente Ten Boer (GR)

G.J. De Roller
Het archeologisch onderzoek heeft vondsten opgeleverd die gerelateerd zijn aan het gebruik van de weg. Met name de metaalvondsten betreffen kledingaccessoires die tijdens het lopen en rijden over de weg verloren kunnen zijn. Het gaat hierbij om kledinggespen en -knopen. De oudste gespen dateren uit de late middeleeuwen. Ze zijn gevonden in werkput 3, aan de oostkant van de wierde. De andere gespen dateren uit de 15e-17e eeuw. Het gevonden aardewerk is niet rechtstreeks gekoppeld...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.