Zwervende erven op de löss?

I.M. Van Wijk, L.G.L. Van Hoof, C.M. Van Der Linde & Archeologisch Onderzoek Leiden BV
Onderhavig project betreft de tweede fase van het onderzoek te Hof van Limburg. Gebied direct ten westen is reeds in 2003 opgegraven waarbij een erf uit ijzertijd is aangetroffen alsmede restanten van Romeinse bewoning en een kuil behorend tot de Steingroep. In het plangebied worden sporen verwacht die behoren bij de ijzertijdnederzetting welke zich ook ten oosten van het plangebied bevindt. Dit is de dataset die hoort bij het vervolgonderzoek in 2010. Zie voor de...
This data center is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our Documentation.