Gemeente Rhenen Plangebied Rijksstraatweg 219 te Elst

K.H.J. Pepers
In opdracht van de familie Hovestad, vertegenwoordigd door Ecopart BV, heeft het onderzoeks- en adviesbureau BAAC bv een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel van boringen (verkennende fase) uitgevoerd in het plangebied Rijksstraatweg 219 te Rhenen. In het gebied wil men de bestaande bebouwing slopen en vervangen door nieuwbouw. Hierbij zal de bodem verstoord raken, waardoor de kans bestaat dat eventueel aanwezige archeologische waarden verstoord of vernietigd worden. Het plangebied ligt op de overgang...
1 citation reported since publication in 2011.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.