Pingoruïne langs de Centrale As te Burgum

P. Van Der Kroft & H.W. Veenstra
Tijdens het booronderzoek zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.