Slingelandseweg 11a te Giessenburg, gemeente Giessenlanden

J. Holl
ADC ArcheoProjecten heeft in oktober 2017 een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd voor de locatie Slingelandseweg 11a te Giessenburg, gemeente Giessenlanden. Aanleiding is de voorgenomen verwijdering van de huidige bebouwing en verharding en nieuwbouw van een woning. Op basis van het bureauonderzoek is vastgesteld dat zich in het plangebied naar verwachting een rivierduin in de ondergrond bevindt. Mogelijk vormde dit duin een gunstige vestigingslocatie vanaf het Laat-Paleolithicum, totdat het gebied met veen bedekt raakte (waarschijnlijk...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.