Batterij Poederoijen te Poederoijen, gemeente Zaltbommel

C.Y. Burnier
ADC ArcheoProjecten in april en juni 2014 ten behoeve van de aanleg van een parkeerplaats, de bouw van een recreatieve ruimte en het herstel van de grachten van Batterij Poederoijen een bureauonderzoek uitgevoerd. Op basis van het bureauonderzoek werd een gespecificeerde verwachting opgesteld. Hieruit kwam naar voren dat het zuidwestelijke deel van het plangebied is gelegen op de flank van de oeverwal van de Maas. Het overige deel strekt zich uit in een rivierkom. In...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.