Opgraven, variant begeleiden nieuwbouw binnentuin stadhuis Sneek, gemeente Súdwest-Fryslân (FR)

M.J.M. De Wit & A.G.S. Pleszynski
Binnen het onderzoeksgebied zijn vanwege de geringe ontgravingsdiepte weinig archeologische sporen en structuren aangetroffen. Het overgrote deel van de vlakken is aangelegd in ofwel bouwzand ofwel in een geroerde laag met veel puin (S901). Op een aantal plekken werd iets dieper gegraven en hieruit blijkt dat onder deze geroerde laag ophooglagen (S902 en S903) met soms een mestpakket (S904) liggen. Deze lagen dateren, gezien het eruit afkomstige vondstmateriaal, uit de periode 17e t/m 20e eeuw....
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.