Archeologisch bureau- en verkennend booronderzoek ter plaatse van de Korenbloemstraat (ong.) te Boven-Leeuwen

& G.W.J. Spanjaard
Econsultancy heeft in het kader van een bestemmingsplanwijziging voor een locatie aan de Korenbloemstraat te Boven-leeuwen een archeologisch bureauonderzoek en een verkennend booronderzoek uitgevoerd. Op grond van de lage archeologische verwachting en het ontbreken van aanwijzingen voor de aanwezigheid van archeologische waarden, adviseert Econsultancy om, ten aanzien van de geplande bodemingrepen, in het kader van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ) geen vervolgonderzoek te laten plaatsvinden.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.